Suomalainen depression Käypähoito -suositus on maailman lääkekeskeisin

0
1915

Suomalainen lääkäriseura Duodecimin yhdessä Psykiatriyhdistyksen kanssa laatima masennuksen Käypä hoito – suositus on ainoa masennuksen hoitosuositus maailmassa, jossa suositellaan lääkehoitoa jopa ns. lievään masennukseen: “Lievässäkin masennuksessa lääkehoito on yleensä hyödyksi.” Suosituksessa kyllä myönnetään, että “psykoterapia ja lääkkeet ovat lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa yhtä tehokkaita”, mutta jo seuraavassa hengenvedossa tämä toteamus vesitetään sanomalla, että “psykoterapian ja masennuslääkkeiden yhtäaikainen käyttö on kuitenkin selvästi tehokkaampaa kuin pelkästään jommankumman ja siksi yleensä suositeltavaa”.
Toisin sanoen, jos suomalainen masennuksen Käypä hoito-suositus otetaan vakavasti, kaikille masennuksesta kärsiville ihmisille pitäisi suositella lääkitystä riippumatta siitä, onko hänen masennuksensa lievä tai vaikea ja saako hän samanaikaisesti jotakin muuta terapiaa hoitoa tai ei.
Mitä muiden maiden masennuksen hoitosuosituksissa sitten sanotaan? Kuten seuraavista lainauksista ilmenee, muiden maiden hoitosuositukset puhuvat aivan eri kieltä.

Tanska
“Sekä lääkehoito yksinään, että psykoterapia yksinään ovat osoittautuneet tehokkaiksi masennuksen hoitomenetelmiksi.”

Saksa
“Hoidossa voidaan käyttää lääkitystä, psykoterapiaa ja muita menetelmiä kuten urheilua. Se mikä hoito sopii parhaiten kullekin potilaalle, riippuu potilaan toiveista ja näkemyksistä ja sekä hänen taustastaan.”

Belgia
“Jos potilas ei halua, että häntä hoidetaan lääkkeiden ja psykoterapian yhdistelmällä (esim. jos hän haluaa aloittaa vain yhdellä hoitomuodolla) psykoterapia voi olla ensimmäinen vaihtoehto, koska sen on todettu olevan vähintään yhtä tehokas hoitomuoto kuin masennuslääkkeet lyhyellä aikavälillä ja tehokkaampi pitkällä aikavälillä.”

USA
“Lääkäreiden tulee suositella potilaalle joko psykoterapiaa tai lääkitystä sen jälkeen kun hän on keskustelut potilaan kanssa näiden hoitojen vaikuttavuudesta, haittavaikutuksista, hinnasta, saatavuudesta ja ottanut huomioon myös potilaan omat toiveet. Vaikka potilaille usein määrätään heti aluksi lääkitys, psykoterapia olisi järkevä ensivaiheen vaihtoehto ja sitä pitäisi ehdottomasti harkita ensimmäiseksi vaihtoehdoksi aina kun sitä on saatavilla.”

Australia
“Psykologinen hoito yksinään saattaa olla riittävä erityisesti sairauden alkuvaiheessa. Lääkitystä todennäköisesti tarvitaan psykoterapian lisäksi, jos masennus on vakava tai krooninen.”

Singapore
“Psykoterapia on yhtä tehokas hoito kuin lääkitys, jos masennus on lievä tai keskivaikea ja sitä voidaan käyttää ensivaiheen hoitona.”
Kanada
“Ensisijaiseksi hoidoksi suositellaan psykoterapiaa. Toissijaiseksi hoidoksi etäterpiaa. Silloin kun se on mahdollista, suositellaan psykoterapian ja lääkityksen yhdistämistä, koska yhdistelmähoito on parempaa kuin kumpikaan yksin. Ensisijainen ylläpitohoito on psykoterapia. Paras hoitolinja löydetään, kun huomioidaan potilaan toiveet, hoitavan henkilön kompetenssi ja käytetään näyttöön perustuvia menetelmiä.”

Englanti
“Ensisijaisesti lievään ja keskivaikeaan masennukseen suositellaan ohjattu itseapua, tietokoneavusteista terapiaa tai ohjattua liikuntaa. Jos potilas kieltäytyy näistä, hänelle voidaan suositella ryhmämuotoista psykoterapiaa. Lääkitystä ei suositella rutiinisti käytettäväksi lievässä masennuksessa koska hyötyjen suhde haittoihin on huono.”

Ruotsi
“Tavallisesti lievää ja keskivaikeaa masennusta hoidetaan psykoterapialla. Eräs vaihtoehto psykoterapialle on lääkitys. Päätös siitä käytetäänkö terapiaa vai lääkitystä, ja mitä terapiaa tai mitä lääkitystä käytetään, riippuu masennuksen vaikeusasteesta ja tulee tehdä yhteistyössä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Valintaa ohjaa eri hoitomuodoille laadittu priorisointijärjestys. Kognitiivisen psykoterapian prioriteettijärjestyksessä sijalla yksi. Interpersoonallinen terapia ja lääkehoito on sijalla kolme.”

Kansainvälinen hoitosuositus Dynamed
“Lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa suositellaan useimmissa tapauksissa psykoterapiaa (vahva suositus). Joissakin tapauksissa lääkitystä voidaan harkita vaihtoehdoksi psykoterapialle jos potilaalla on pitkään jatkunut keskivaikea tai vaikea masennus tai masennus on kestänyt yli kaksi vuotta (heikko suositus). Lääkityksen ja psykoterapian yhdistelmää voidaan harkita jos potilaalla on samanaikaisesti muita psykososiaalisia ongelmia (heikko suositus). Jos masennus on keskivaikea tai vakava, suositellaan psykoterapian ja lääkityksen yhdistelmähoitoa.”

JÄTÄ VASTAUS