Kirjat

Suomenkielisiä / suomennettuja kirjoja:

 

Andersen, Tom: Matkantekoa ja käännekohtia Tom Andersen ( 1936 – 2007 ) oli norjalainen lääkäri, psykiatri, perheterapeutti ja sosiaalipsykiatrian professori. Hän oli kriittinen monia oman alansa perinteitä j työkäytäntöjä kohtaan. Hän on kansanvälisesti tunnettu mm. reflektiivisiin ryhmiin ja prosesseihin liittyvästä kehittämistyöstään ja hänen työnsä on vaikuttanut avoimen dialogin mallin kehitykseen Länsi-Lapissa.

Bergström, Tomi: Mieletön häiriö – psykiatrian ongelma ja sen ratkaisu Psykologian tohtori Tomi Bergströmin on mm. tutkinut avoimen dialogin mallin pitkäaikaisia tuloksia.

Davies, James: Hajalla – onneton totuus psykiatrian nykytilasta James Davies on brittiläinen antropologi ja psykoterapeutti. Esipuheen suomennokseen on kirjoittanut psykiatri Ben Furman.

Gøtzsche, Peter C. : Tappava psykiatria ja lääkinnän harha Tanskalainen professori Peter Gøtzsche oli yksi Cochrane Collaborationin perustajajäsenistä vuonna 1993 ja perusti Pohjoismaiden Cochrane-keskuksen samana vuonna. Vuonna 2010 hänet valittiin kliinisen tutkimusten suunnittelun ja analyysin professoriksi Kööpenhaminan yliopistoon. Gøtzsche on kiinnostunut tilastotieteestä ja tutkimusmetodologiasta. Hän on ollut useiden hyvästä tutkimustavasta suosituksia kirjoittavan ryhmän jäsen. Peter C. Gøtzsche on julkaissut yli 70 artikkelia tärkeimpien lääketieteellisten lehtien muodostamassa viisikossa (BMJ, Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine ja New England Journal of Medicine) ja hänen tieteellisiä kirjoituksiaan on lainattu yli 14 000 kertaa. ( Lyhennelmä Gøtzschen esittelystä Sitruunakustannuksen sivuilta. )

Gøtzsche, Peter C. : Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus Kirja sai Britannian lääkäriliiton BMA:n kirjallisuuspalkinnon sarjassa Basis of Medicine.

Hietala, Outi ja Kopakkala, Aku (toim.): Viisi vuodenaikaa – Psykoosista kuntoutumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia

Kopakkala, Aku: Masennus – suuri serotoniinihuijaus.

Maanmieli, Karoliina,  Gauffin, Tapio ja Suutarinen, Nisse: Skitsofrenia – onko diagnoosi totta?

Rostain, Jenny: Irti masennuslääkkeistä  Omakohtainen kertomus masennuslääkityksestä vierottautumisesta pitkäaikaisen käytön jälkeen. Kirjassa on käydään läpi myös toisten kokemuksia vieraottautumisesta.

Seikkula, Jaakko: Dialogi parantaa – mutta miksi? Psykoterapian professori Jaakko Seikkula on yksi avoimen dialogin mallin keskeisiä kehittäjiä ja tutkijoita.

Seikkula, Jaakko ja Arnkil, Tom Erik: Dialoginen verkostotyö  

Seikkula, Jaakko ja Arnkil, Tom Erik: ”Nehän kuunteli meitä!” : dialogeja monissa suhteissa

 

Väitöskirjoja:

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71454 Tomi Bergströmin väitöskirja avoimen dialogin mallin pitkäaikaistuloksista: Life after integrated and dialogical treatment of first-episode psychosis: long-term outcomes at the group and individual level

( Tulossa lisää linkkejä )

 

Ruotsinkielisiä kirjoja:

Håkansson, Carina: Terapeuten 

 

Englanninkielisiä kirjoja:

Katso erinomainen kirjavinkkilista täältä: https://www.adisorder4everyone.com/books-we-rate