Sivustot

https://opendialogueapproach.co.uk/ Sivusto on perustettu 2012 ja sen tarkoituksena on edistää alun perin Keroputaalla Länsi-Lapissa kehitetyn avoimen dialogin mallin käyttöä ja kehittämistä Isossa Britanniassa ja ympäri maailmaa. Sivustolta löytyy mm. tietoa pidemmistä koulutuksista avoimen dialogin mallin mukaiseen työskentelytapaan sekä tulevista on-line tapahtumista.

https://open-dialogue.net/ Kansainvälinen usealle kielelle käännetty sivusto, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa alun perin Keroputaalla Länsi-Lapissa kehitetystä avoimen dialogin mallista. Sivustolta löytyy mm. tietoa pidemmistä koulutuksista avoimen dialogin mallin mukaiseen työskentelytapaan.

hopendialogue.net ”HOPEnDialogue is an international collaborative study to evaluate the effectiveness of Open Dialogue in various contexts and to support the centers that adopt this approach.”

https://www.ucl.ac.uk/pals/research/clinical-educational-and-health-psychology/research-groups/oddessi/oddessi-trial ”ODDESSI (Open Dialogue: Development and Evaluation of a Social Network Intervention for Severe Mental Illness) is a large-scale programme of research into crisis and continuing mental health care within the NHS.”

https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707: ”The WHO Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches document is part of the WHO Guidance and technical packages on community mental health services set of publications. It provides a detailed description of person-centered and human rights-based approaches in mental health, and summary examples of good practice services around the world. – – Specific recommendations and action steps are presented for developing community mental health services that respect human rights and focus on recovery.”  Näiden em. lähestymistapojen joukossa on WHO:n julkaisussa esiteltynä ja suositeltuna Länsi-Lapissa kehitetty avoimen dialogin malli.

https://www.criticalpsychiary.co.uk/  The Critical Psychiatry Network on perustettu vuonna 1999 ja tällä hetkellä mukana on yli 400 psykiatria, joista 2/3 on Isosta Britanniasta ja loput eri puolilta maailmaa. ”Critical psychiatry is a broad critique of mainstream psychiatry that has emerged in recent years which challenges some of psychiatry’s most deeply held assumptions. It mounts a scientific challenge to claims about the nature and causes of mental disorder and the effects of psychiatric interventions, and draws on philosophy, history, anthropology, social science and mental health service users’ experiences. There is no definitive ‘critical psychiatry position.’ It is a collection of critical perspectives intended to produce a more reflective, sceptical and patient-centred approach to the theory and practice of psychiatry.”

https://www.adisorder4everyone.com/ Sivusto, joka tuo yhteen ihmisiä, jotka haluavat nähdä muutoksen siinä, kuinka ymmärrämme emotionaalisen ahdingon ja kuinka vastaamme siihen. Sivusto järjestää laadukkaita online-tapahtumia.

https://www.bps.org.uk/member-networks/division-clinical-psychology/power-threat-meaning-framework Suurta huomiota maailmalla viime vuosina saaneen ”Power Threat Meaning-viitekehyksen” (PTMF) sivut. Viitekehys on kehitetty vaihtoehdoksi psykiatrisille diagnosointijärjestelmille ( DSM ja ICD ), joiden validiteetti ja reliabiliteetti on kyseenalainen ja joita käytettäessä ongelman nähdään olevan yleensä pääosin yksilön sisäisessä patologiassa ja psyykkisten haasteiden yhteydet ihmisen varhaisempiin kokemuksiin ja sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja muuhun laajempaan kontekstiin usein hämärtyvät.

https://isps.org/ The International Society for Psychological and Social Approaches  to Psychosis: ”ISPS is an international organization promoting psychological and social treatments for persons with psychosis (a term which includes persons diagnosed with ”schizophrenia”).Organisaatio mm. järjestää konferensseja sekä julkaisee lehteä ja kirjoja.

Rxisk.org on hyvä lähde kaikkeen psyykenlääkkeitä koskevaan tietoon. Sivustolta löytyy laajasti tietoa yksittäisten lääkkeiden haitoista, vieroitusoireista jne. Professori David Healyn perustama sivu pyrkii auttamaan lääkkeitten käyttäjiä.

cepuk.org   – Council for Evidence-based Psychiatry on useiden tunnettujen ammattilaisten ylläpitämä brittiläinen sivusto, joka tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa psyykelääkityksen mahdollista haittavaikutuksista sekä ihmisille että instituutiolle.

iipdw.org      The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) on organisaatio, jonka tavoitteena on tukea, tutkia ja kouluttaa liittyen psyykelääkkeistä vieroittautumiseen. Organisaation keskeisiä arvoja on sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

https://prescribeddrug.org All Party Parliamentary Group for Prescribed Drug Dependence – brittiläinen sivusto. ”The APPG will address the growing problem of prescribed drug dependence (PDD). Increasing numbers of prescriptions for addictive, psychoactive drugs are being given to both adults and children, including benzodiazepines, antidepressants, antipsychotics, stimulants and painkillers. While these drugs may help some people in the short term, there is growing evidence that long-term use leads to worse outcomes, and many patients report devastating persistent withdrawal and other negative effects.”

https://www.survivingantidepressants.org/  Vapaaehtoisten ylläpitämä hyvin laaja vertaistukisivusto psyykelääkkeistä vieroittautuville.

https://benzo.org.uk/ Sivusto, joka on omistettu bentsodiatsepiinien haitoista kärsiville ja sisältää tietoa ja kokemuksia.

https://benzobuddies.org/ Vertaistukisivusto bentsodiatsepiineista vieroittautuville. Sivustolla on myös laajasti tietoa.

https://www.pssdnetwork.org/  PSSD ( post ssri sexual dysfunction ) – verkoston laaja sivusto, josta löytyy linkkejä eteenpäin mm. vertaistukiryhmiin ja aihetta koskevan tutkimuksen tukemiseen. Verkostossa on mukana useita ammattilaisia.

https://www.pssd-suomi.com/ Suomenkielinen PSSD-sivusto, jolta löytyy mm. laajasti linkkejä aihetta koskeviin tutkimusartikkeleihin ja suomenkielisiin lehtiartikkeleihin sekä yleistä tietoa aiheesta.

https://akathisiaalliance.org/ The Akathisia Alliance for Education and Research  on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka ovat perustaneet ihmiset, joilla on omakohtaista kokemusta akatisiasta. Organisaatio haluaa lisätä tietoisuutta tästä lääkehaitasta.

https://prescribeddrug.info/wp-content/uploads/2019/11/APPG-Guidance-for-therapists-WEB-v2.pdfGuidance for Psychological Therapists Enabling conversations with clients taking or withdrawing from prescribed psychiatric drugs

https://joannamoncrieff.com Kriittisen psykiatrian edustajan tri Joanna Moncrieffin sivusto. Joanna Moncrieff on tunnettu mm. kesällä -22 julkaistusta sateenvarjotutkimuksesta, joka osoitti, että masennuksen serotoniiniteoria ei ole tieteellisesti perusteltu sekä psyykelääkkeiden toimintamekanismeja selittävästä nk. lääkekeskeisestä mallista ( drug-centered model ). Hän on julkaissut tieteellisten artikkelien lisäksi useita kirjoja.

https://markhorowitz.org/ Tri Mark Horowitz on julkaissut tutkimuksia mm. masennuslääkkeiden ja psykoosilääkkeiden hitaasta, yksilölliseen tahtiin tapahtuvasta hyperbolisesta vähentämisestä ja lopettamisesta sekä niiden aiheuutamista vieroitusoireista. Mark Horowitzilla on myös omakohtaista kokemusta sekä psyykelääkkeiden haitoista että niistä hitaasti, hyperbolisesti vierottautumisesta. Hänen tutkimuksiinsa ja kokemuksiinsa voi tutustua myös monien youtubesta ja monista podcasteistä löytyvien haastattelujen kautta.

https://withdrawal.theinnercompass.org/ Sivusto, joka haluaa mahdollistaa sen, että ihmiset voivat tehdä informoituja päätöksiä liittyen psyykelääkkeisiin ja niistä vierottautumiseen.

https://medicatingnormal.com Katsomisen arvoisen yhdysvaltaisen Medicating Normal-dokumentin laajat kotisivut, josta löytyy myös paljon linkkejä eteenpäin. Dokumentin toisen ohjaaja Lynn Cunninghamin haastatteluja on mahdollista kuunnella monissa podcasteissa ym., kuten myös Angela Peacockin, joka on yksi henkilöistä, jonka kokemuksia dokumentissa seurataan ja joka nykyään tukee työkseen muita riippuvuutta aiheuttavista psyykelääkkeistä vierottautuvia. Medicating Normal-dokumentilla on myös aktiiviset kotisivut Facebookissa, joilta löytyy mm. videoita, joilla Nicole Lamberson, joka on itse vierottautunut psyykelääkkeistä ja kärsinyt pitkittyneistä vieroitusoireista, haastattelee sekä koulutuksensa tai ammattinsa että omakohtaisen kokemuksensa kautta aihepiiristä paljon tietäviä.

https://www.hearing-voices.org/: Hearing Voices Network: ”If you hear voices, see visions or have similar sensory experiences – you’re not alone. The statistics vary, but somewhere between 3 and 10% of the population have experiences like these (increasing to about 75% if you include one off experiences like hearing someone call your name out loud). ”We focus on helping to create respectful and empowering spaces, whilst challenging the inequalities & oppressive practices that hold people back.”

https://moniaaniset.fi/: ”Moniääniset tuo yhteen ihmiset, joita äänien kuulemisen kokemus koskettaa. Yhdessä on helpompi löytää keinoja tulla toimeen häiritsevien äänien kanssa ja huomata, että äänien kuuleminen onkin normaali inhimillinen kokemus, josta saa puhua.Toivomme, että näiltä sivuilta saatava tieto auttaa sivua ymmärtämään äänien kuulemisen kokemusta ja että löydät sinulle sopivan tavan osallistua vertaistukitoimintaamme. Arvomme ovat: yhteisöllisyys, empatia ja rohkeus.”

https://www.ernimovement.com/ ERNI-lyhenne tulee sanoista Emotions are not Illnesses. Sivustolla voi käydä halutessaan itse allekirjoittamassa ERNI-julistuksen. ”The ERNI Movement seeks to collect Human Rights allies who wish to take a position on the way in which distress, including extreme distress, is routinely understood and responded to across the globe. These may be people who have used mental health services or who currently use mental health services along with Teachers, Social Workers, Psychologists, Mental Health Nurses, Community Workers and University Lecturers. The ERNI Declaration is a shared position statement that posits that EMOTIONS ARE NOT ILLNESSES.”

https://nousevamieli.fi/: Yhdistys, jonka taivoitteena on mm. ”sitoutua edistämään sellaista dialogisempaa ja laaja-alaisempaa näkökulmaa ja ihmiskuvaa, jossa psykoosiksi tulkittavat kokemukset voidaan nähdä ja kohdata myös muuna kuin sairauden oireena”.

https://www.alternativ-till-psykofarmaka.se/ Ruotsalainen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys Riksföreningen Kontext.

https://www.antidepressantrisks.org/ Sivusto, jolla jaetaan tietoa siitä, millaisia vakaviakin haittoja masennuslääkkeet voivat aiheuttaa ( esim. itsetuhoisuus, itsemurhat, väkivaltaiset impulssit, akatisia, serotoniinisyndrooma, vieroittautumisen haastavuus ) ja jaetaan haittoja kokeneiden ihmisten kokemuksia. Yksi sivuston ylläpitäjistä on professori David Healy.

taperingstrip.com  Sivuston kautta voi tilata ”vieroittautumisnauhoja” eri psyykenlääkkeille. Tilaamiseen tarvitaan resepti.  ”Taperingstrips allow you to regulate the tempo of your dose reduction over time and enable you to taper off medication more gradually, conveniently and safely than is possible using currently available standard medication doses, thereby minimizing withdrawal symptoms.”

https://learn.outro.com/c/antidepressants/ ”Kirjasto”, josta löytyy hyperboliseen psyykenlääkkeistä vierottautumiseen liittyvää tietoa. Vaatii kirjautumisen.

Madinamerica.com on alun perin amerikkalaisen Robert Whitakerin kirjoittaman samannimisen kirjan kotisivu. Se kasvoi nopeasti kansanliikkeen alustaksi, joka yhdistää alan tutkijoita, työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita. Alan tärkeimpiä viestinvälittäjiä. Madinfinland.org on sen sisarsivusto. Mad in the World-verkoston sisarsivustoja toimii tällä hetkellä yhteensä kuudessatoista eri maassa / eri maantieteellisellä alueella, neljällä eri mantereella. Linkit eri maiden / alueiden sivustoille löytyvät tältä sivustolta Mad in World-otsikon takaa.

 

Facebook-ryhmiä

 

https://www.facebook.com/groups/1182483948461309/  Drop the Disorder-niminen englanninkielinen A Disorder 4 Everyone!-sivustoon liittyvä hyvin moderoitu keskusteluryhmä, jossa on yli 15 000 jäsentä ja heidän joukossaan runsaasti alan ammattilaisia, kuten terapeutteja ja psykologeja sekä ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta psykiatriasta ”asiakkaan” näkökulmasta.

https://www.facebook.com/groups/786393404802840/ Suomenkielinen ssri-lääkkeiden ( ja muiden psyykelääkkeiden ) vieroituksen vertaisryhmä, jossa on yli 2000 jäsentä.

https://www.facebook.com/groups/Psykiatriakriittiset/?locale=fi_FI  Psykiatriakriittiset-niminen suomenkielinen keskusteluryhmä, jossa lähes 1000 jäsentä.

https://www.facebook.com/groups/536890718561504/?ref=share    Suomenkielinen vertaistukiryhmä psyykenlääkkeiden hermostollisista haittavaikutuksista kuten seksuaalisista haitoista, anhedoniasta, ohutsäieneuropatiasta ja dysautonomiasta kärsiville Facebookissa.

https://www.facebook.com/groups/ECTsurvivors/ : ECT:stä ( eli nk. sähköshokkihoidosta ) hyvin vakaviakin haittoja saaneiden englanninkielinen vertaisryhmä. Ryhmässä on esim. paljon ihmisiä, jotka ovat kadottaneet jopa vuosia tai vuosikymmeniä omaelämänkerrallisesta muististaan ja / tai joiden työmuisti ja kyky muodostaa uusia muistoja on heikentynyt hyvin radikaalissa määrin.