Julkisuudessa esiintyy usein väite siitä, että skitsofreniaan liitetään paljon vääriä käsityksiä ja ennakkoluuloja, jotka leimaavat potilaita turhaan. Näkemys pitää täysin paikkansa ja on samalla ongelmallinen, koska psykiatriatieteen oma käsitys skitsofreniaksi kutsuttavasta ilmiöstä perinnöllisenä aivosairautena on kyseenalainen ja leimaava.

Nämä lähtökohdat saivat ihmiset Psykiatriakriittiset-ryhmässä Facebookissa suunnittelemaan kirjaa, joka toisi julkisuuteen erilaisen näkökulman skitsofreniaksi kutsutusta ilmiöstä yhdistäen inhimillisen kokemuksen ja tutkimustiedon. Nyt projekti on edennyt ja kirjasta on tehty alustava kustannussopimus Basam Booksin kanssa. Kirjan toimittavat filosofian tohtori Karoliina Maanmieli ja allekirjoittanut eli Tapio Gauffin, lääkkeistään vieroittautunut entinen skitsofreniapotilas. Muut varmistuneet ja omalla nimellään esiintyvät kirjoittajat ovat neuroleptivieroittautuja Nisse Suutarinen sekä entinen mielenterveyspotilas ja lääkkeidenkäyttäjä Kaisa Herlevi.

Kirjaporukan näkemys on se, että psykiatrian oppikirjoista löytyvä skitsofreniasairaus ei vastaa todellisuutta, vaan psykoosi on ymmärrettävä ja hyvin hoidettavissa oleva psykologinen reaktio elämän tapahtumiin. Vaikka psykiatriassa lääkäreitä ohjeistetaan kiinnittämään huomiota potilaan oireiksi kutsuttuihin ajatuksiin, tunteisiin ja käytökseen, löytyy psykoosin takaa aina tarina, joka tarjoaa psykoosille ymmärrettävän selityksen. Kokemustarinoiden ja kansainvälisen tutkimustiedon lisäksi esitämme oman näkemyksemme siitä, miten psykoosin ennaltaehkäisyä ja hoitoa voitaisiin inhimillistää ja tehostaa saaden uusien skitsofreniatapausten ilmaantuvuus merkittävään laskuun.

Kirjan työnimi on Koko kansan skitsofreniaopas ja se ilmestyy alkuvuodesta 2020.

JÄTÄ VASTAUS