Kirjoittajaksi?

Etsimme lisää kirjoittajia Mad in Finlandiin. Jos suhtaudut kriittisesti vallitsevaan biomedikaaliseen lähestymistapaan ja sen sovelluksiin mielen pulmissa ja sinulla on näkemyksiä tai kokemuksia aiheesta, joista haluat kirjoittaa, ota yhteyttä: heidi.tommila(a)gmail.com.

Nykymallin kriittinen tarkastelu on tarpeen, mutta haluamme myös tuoda esiin tehokkaita ja näyttöön perustuvia vaihtoehtoisia apukeinoja, ja muita erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Toivomme myös tarinoita omista kokemuksista julkaistaviksi. Näistä tarinoista voi olla suuresti apua muille samaa kokeville!