lauantai, elokuu 24, 2019
Nykyinen neurobiologinen psykiatria sairausmalleineen on itsetuhohakuinen, koska sen lopullinen päämäärä näyttää olevan psykiatrian liittäminen neurologiaan. Selitän mistä tämä johtuu ja käsittelen muita sairausmalleja, sekä myös sivuan sairausmallin vaihtoehtoa, psykologisten reaktioiden ymmärtämismallia. Psykiatriassa oirelistoihin perustuvia sairauksia on noin 600, joille etsitään...
Mielenterveyspalvelujärjestelmään päätynyt ihminen saattaa kokea hämmennystä, koska eri palveluissa häntä kohdellaan lähtökohtaisesti aivan eri maailmankatsomuksesta käsin. Tämä on ymmärrettävissä koulutuksen tuoksena, joka eri rooleissa työskentelevillä henkilöillä on taustallaan. Kuten filosofi Immanuel Kant on korostanut, ihmisillä ei ole suoraa pääsyä...
Lainasin lasten isoisoisän kirjahyllystä akateemisesti johtavaksi ajattelijaksikin tituleeratun filosofi Eino Kailan kirjat Syvähenkinen elämä ja Persoonallisuus. Aloitin ensin mainitusta, joka on kirjoitettu vuonna 1943. Se alkoi kiinnostavalla keskustelulla Teofiluksen ja Agatonin kesken. Agaton lukee ja pohdiskelee Nostradamuksen ennustuksia ja on...
Hei Annastiina, olen seuraillut sinun ja Heidin välistä kirjeenvaihtoa ja kuten aiemmin olikin kanssasi puhetta, kirjoitan sinulle erikseen kirjeen. Olet esittänyt mielenkiintoisia näkemyksiä, joihin mielellään vastaan. Ensimmäisessä blogissasi Mad in Finlandiin otsikkona on "Käytäntöjen lisäksi on keskusteltava arvoista ja laajemmista käsityksistä"....
Tässä blogissa kokoan joitakin psykiatrian perusongelmia, joita itse pidän merkittävinä. 1. Sairauskategoriat 1.1 Luomisprosessi Olen monesti blogeissani kritisoinut psykiatrista diagnostiikkaa. Amerikkalaista DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) -tautiluokitusta vuodelta 1980 pidetään biologisen psykiatrian aikakauden käynnistäjänä. Vuonna 1994 julkaistu DSM-IV on...
Julkisuudessa esiintyy usein väite siitä, että skitsofreniaan liitetään paljon vääriä käsityksiä ja ennakkoluuloja, jotka leimaavat potilaita turhaan. Näkemys pitää täysin paikkansa ja on samalla ongelmallinen, koska psykiatriatieteen oma käsitys skitsofreniaksi kutsuttavasta ilmiöstä perinnöllisenä aivosairautena on kyseenalainen ja leimaava. Nämä lähtökohdat...
Whitaker, Robert & Cosgrove, Lisa (2015) Psychiatry Under the Influence: Institutional Corruption, Social Injury, and Prescriptions for Reform. New York: Palgrave Macmillan. 241 sivua. Lääketeollisuuden epäeettinen toiminta on saanut viime vuosikymmeninä runsaasti huomiota osakseen, mutta yllättävänkin vähälle huomiolle on jäänyt...
Skitsofrenian Käypä hoito -suosituksen mukaan skitsofreniaa voidaan ymmärtää stressi-alttiusmallin pohjalta. Mallin mukaan olisi olemassa skitsofrenialle alttiita henkilöitä, joilla "normaaliin aikuistumiseen tai parisuhteen syntyyn liittyvä kehitys- tai kuormitustekijä" tai esimerkiksi huumeiden käyttö laukaisisi biologisen sairauden, jonka ennuste on huono. Puhdas "alttiusmalli"...
Psykoosilääkkeiden käyttö on ollut viime vuosina kasvussa. On arvioitu, että noin 200 000 suomalaista käyttää psykoosilääkkeitä, ja syntymäkohorttia 1997 seuranneen tutkimuksen perusteella psykoosilääkkeiden määrääminen on ulottunut Suomessa koskemaan laajamittaisesti myös lapsia. Itse asiassa niin sanotuista psykoosilääkkeistä on tullut yleislääkkeitä,...
Kirjoitin lokakuussa 2018 blogin vuonna 2009 The Lancetissa julkaistusta FIN11-tutkimuksesta, joka oli tieteellisessä mielessä ongelmallinen, mutta lääkejätti Novartiksen kannalta jättipotti. Tutkimuksen johtopäätös oli, että antipsykoottisten lääkkeiden käyttö vähentäisi merkittävästi skitsofreniapotilaiden kuolleisuutta, ja että selvästi eniten kuolleisuutta vähentäisi Novartiksen kauppanimellä...

RECENT POSTS