tiistai, kesäkuu 25, 2019
Tässä blogissa siirryn perusasioiden kokoan joitakin psykiatrian perusongelmia, joita itse pidän merkittävinä. 1. Sairauskategoriat 1.1 Luomisprosessi Olen monesti blogeissani kritisoinut psykiatrista diagnostiikkaa. Amerikkalaista DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) -tautiluokitusta vuodelta 1980 pidetään biologisen psykiatrian aikakauden käynnistäjänä. Vuonna 1994 julkaistu...
Julkisuudessa esiintyy usein väite siitä, että skitsofreniaan liitetään paljon vääriä käsityksiä ja ennakkoluuloja, jotka leimaavat potilaita turhaan. Näkemys pitää täysin paikkansa ja on samalla ongelmallinen, koska psykiatriatieteen oma käsitys skitsofreniaksi kutsuttavasta ilmiöstä perinnöllisenä aivosairautena on kyseenalainen ja leimaava. Nämä lähtökohdat...
Whitaker, Robert & Cosgrove, Lisa (2015) Psychiatry Under the Influence: Institutional Corruption, Social Injury, and Prescriptions for Reform. New York: Palgrave Macmillan. 241 sivua. Lääketeollisuuden epäeettinen toiminta on saanut viime vuosikymmeninä runsaasti huomiota osakseen, mutta yllättävänkin vähälle huomiolle on jäänyt...
Skitsofrenian Käypä hoito -suosituksen mukaan skitsofreniaa voidaan ymmärtää stressi-alttiusmallin pohjalta. Mallin mukaan olisi olemassa skitsofrenialle alttiita henkilöitä, joilla "normaaliin aikuistumiseen tai parisuhteen syntyyn liittyvä kehitys- tai kuormitustekijä" tai esimerkiksi huumeiden käyttö laukaisisi biologisen sairauden, jonka ennuste on huono. Puhdas "alttiusmalli"...
Psykoosilääkkeiden käyttö on ollut viime vuosina kasvussa. On arvioitu, että noin 200 000 suomalaista käyttää psykoosilääkkeitä, ja syntymäkohorttia 1997 seuranneen tutkimuksen perusteella psykoosilääkkeiden määrääminen on ulottunut Suomessa koskemaan laajamittaisesti myös lapsia. Itse asiassa niin sanotuista psykoosilääkkeistä on tullut yleislääkkeitä,...
Kirjoitin lokakuussa 2018 blogin vuonna 2009 The Lancetissa julkaistusta FIN11-tutkimuksesta, joka oli tieteellisessä mielessä ongelmallinen, mutta lääkejätti Novartiksen kannalta jättipotti. Tutkimuksen johtopäätös oli, että antipsykoottisten lääkkeiden käyttö vähentäisi merkittävästi skitsofreniapotilaiden kuolleisuutta, ja että selvästi eniten kuolleisuutta vähentäisi Novartiksen kauppanimellä...
Suomessa on ollut jo presidentti Urho Kekkosen ajoilta lähtien pitkät perinteet kuuliaisuudesta, ylhäältä ohjautuvuudesta ja ”tolkullisuudesta”. Olemme tottuneet muodostamaan hyvin järkeviä näkemyksiä asiantuntijoita kuunnellen. Suomalaiseen demokratiaan ja julkiseen keskusteluun eivät ole tolkuttomat näkemykset perinteisesti kuuluneet, mikä onkin ollut omiaan...
Suomalaisessa ja englanninkielisessä länsimaisessa mediassa ja somessa kirjoitukset ja keskustelu mielenterveydestä vaikuttaa nykyään polarisoituneelta. Äänenpainot ovat hyvin samankaltaisia kuin 1960-luvulla syntyneessä hieman virheellisesti antipsykiatriaksi kutsutussa liikkeessä, kirjoituksissa ja tutkimuksissa. Puolen vuosisadan takainen liikehdintä oli reaktio mielenterveyspotilaiksi katsottujen ajoittain täysin...
Sanotaan nyt alkuun suoraan se asia, jonka kaikki tietävät: kokemusasiantuntijuus ei ole erityisen arvossaan pidetty asiantuntijuuden laji, eikä kokemus yllä arvostuksessa edes kovin lähelle tiedettä tiedon lajina. Esimerkiksi kokemusasiantuntijuutta osallistamispolitiikan välineenä tutkinut Taina Meriluoto on argumentoinut, että kokemusasiantuntijuuteen liitettävät...
Psykoosi 2019 -seminaarin toisen päivän aihe oli “Perhe ja yhteiskunta” (lue ensimmäisestä päivästä täältä). Päivän aloitti Grainne Fadden (Consultant Clinical Psychologist, Psychology Associate) Birminghamin yliopistosta aiheella: Thirty Years of Psychoeducational Family Therapy, ideas for practice. Fadden on juuri eläköitynyt kansallisesti...

RECENT POSTS