torstai, huhtikuu 15, 2021
Haastattelun on tehnyt Richard Sears ja artikkeli on käännetty Mad in American sivuilta (DeepL-työkalun avulla). Anne Guy on näyttöön perustuvan psykiatrian neuvoston (Council for evidence-based psychiatry, CEP) jäsen, ja hän työskentelee lääkkeiden väärinkäyttöä käsittelevän parlamentaarisen ryhmän (All-party Parliamentary Group for...
Tässä blogissa pohdin kokemustani psykiatrisesta hoidosta, suhteutan siihen yleistettävää tietoa ja käsittelen psykiatrian jälkeistä elämää ja toipumista. Toipumisessa olen olen pitänyt viime aikoina keskeisenä henkisyyttä tai ylipäätään ihmisyyttä. Kokemukseni hoidosta Psykiatrisessa hoidossani keskeistä olivat antipsykoottiset lääkkeet. Olen ollut hyvin pettynyt psykiatriseen...
Psykologian tohtori, kirjailija Jussi Valtonen esittää hyviä kysymyksiä artikkeleissaan Psykologilehdessä (6/2017) ja Lääkärilehdessä (2017). Kysymykset kuuluvat näin: ”Mistä puhumme, kun puhumme psykooseista?” ja ”Keiden tarinat kuulemme?”. Molemmat artikkelit käsittelevät henkilöä nimeltä Nev Jones. Häneen liittyen Valtonen arvuuttelee näin: ”Mitä tulee filosofian...
Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry ja Tarpeenmukainen hoito ry Ulkoministeriöön toimitettava lausunto Kannanotto koskien Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjaluonnosta mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelussa tahdonvastaisen sijoittamisen tai hoidon yhteydessä Skitsofrenia- tai psykoosisairausdiagnoosin saaneita potilaita edustavan Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys...
Kirjoitin taannoisessa blogissa liberalismista, jonka määrittelin neutraalina pidetyksi aatteeksi, joka vaalii ja edistää yksilön vapauksia toteuttaa itseään sekä vapaita markkinoita. Toisin kuin Suomessa monesti ajatellaan, yhdistin valtiollisen sosiaali- ja muun politiikan olennaiseksi ja välttämättömäksi osaksi liberalismia. Tässä blogissa jatkan...
Monet mielenterveystyöhön ja sen haasteisiin liittyvät ilmiöt tulevat paremmin ymmärretyiksi, kun ne liitetään sosiaaliseen todellisuuteensa. Yhteiskuntatieteissä mielenterveyteen liittyvää ymmärrystä on pyritty edistämään etenkin liittämällä mielen sairaudet osaksi yhteiskunnallisia haasteita, kuten köyhyyttä, yksinäisyyttä tai osattomuutta. Edistyksellisimmät psykologit ja psykiatrit puolestaan...
Löysin kiinnostavan vuoropuhelun psykiatri Hannu Lauerman ja filosofi Lauri Rauhalan välillä filosofisesta Niin & Näin -aikakauslehdestä vuodelta 2002 ja mietin, mitä on tapahtunut 20 vuodessa? Kovasti toivoisin, että joku olisi muuttunut Rauhalan osoittamaan suuntaan, mutta näin ei valitettavasti ole....
Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa selvitettiin, miten altistus antipsykoottisille lääkkeille ensipsykoosin jälkeisinä viitenä vuotena ennusti myöhempiä pitkän aikavälin hoitotuloksia. Seuranta-aika oli kaikille sama eli yhteensä 19 vuotta, tai vaihtoehtoisesti seuranta päättyi tutkittavan kuolemaan. Aineistoon sisällytettiin ensin kaikki ensipsykoosipotilaat diagnoosikategorioista F20-F29, jotka olivat tulleet...
Psykiatrian oma ihmelääke Leponex lopettaa psykoosin tehokkaasti, mutta aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Tabuksi muodostunutta aihetta käsiteltiin varsin ansiokkaasti Ylellä 5.10.2020 ensiesityksensä saaneessa ohjelmassa MOT: Vaarallinen ihmelääke. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä. Ohjelmassa kuullaan näkemyksiä klotsapiinista niin lääkkeen entisiltä ja nykyisiltä käyttäjiltä...
Nouseva mieli - Suomen skitsofreniayhdistys ry järjestää syksyllä 2020 kolme avointa yleisötilaisuutta, joissa keskustellaan kriittisesti psykooseista ja psykoosipotilaiden hoidosta. Kaikki kolme tilaisuutta ovat seurattavissa netin kautta, ja tällä tietoa ne järjestetään myös fyysisesti. Suuri kiitos tilaisuuksien mahdollistumisesta kaikille puhujiksi...

RECENT POSTS