Sanojen voimalla kohti ihmisläheisempää psykiatriaa

  0
  1424

  Sanat ovat voimaa. Sanoilla on valtaa. 

  Siksi meillä on mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin ja käsityksiin psykiatrisiksi sairauksiksi luokitelluista tiloista muuttamalla niiden kieltä.

  Mistä todella kerromme silloin, kun puhumme esimerkiksi masennuksesta? 

  Masennusta kuvataan virallisesti mielialahäiriönä, jonka tunnusomainen piirre on vähintään kahden viikon ajan jatkunut masentunut mieliala tai mielihyvän ja kiinnostuksen puute. 

  Diagnoosi depressio tai psykiatrisessa tautiluokituksessa esitetyt koodit F32 ja F33 eivät oikeastaan kerro mitään oleellista potilaan tilanteesta. Diagnoosien ja diagnoosikoodien ympärillä pyörivässä hoidossa on helppo unohtaa tilanteen todelliset syyt, koska kieliasu kiinnittää huomion oireisiin. 

  Siksi hankalia psyykkisiä tiloja tulisi mielummin kuvata sanoilla, jotka kuvaavat tilanteeseen johtaneita syitä. F32:n ja F33:n takana on usein esimerkiksi avioero, työttömyys, läheisen kuolema, vakava fyysinen sairastuminen ja perhehelvetti. 

  Oireiden kartoittamisen sijaan tulisi keskittyä syiden kartoittamiseen ja se saisi näkyä myös diagnooseissa. Uuden ajan diagnooseja voisivat olla esimerkiksi työttömyydestä seurannut psyykkinen pahoinvointi tai läheisen kuolema, jos diagnooseista ylipäätään halutaan pitää kiinni.

  Psyykkisiin ongelmiin liittyvät asenteet ovat myös riippuvaisia niiden ilmaisutavoista. Miltä kuulostaa, jos kerromme Korhosen saaneen psykoosin ja joutuneen mielisairaalaan? Entä silloin, jos kerromme Korhosen vaimon jättäneen, Korhosen ratkenneen ryyppäämään ja nähneen sitten omiaan? Eikö jälkimmäinen näistä poistaisi stigmaa? 

  Henkilökohtainen arkikielinen suosikkini on hermoloma. Hermoloma kuvaa sairauslomaa huomattavasti osuvammin ja antaa toiveikkaamman mielikuvan normaaliin palaamisesta. Kaikki meistä tarvitsevat toisinaan hermolomaa, tavalla tai toisella.

  JÄTÄ VASTAUS