Logokilpailu!

0
3094

Suunnittele TaHolle logo, voit voittaa 200 euroa!

 • kilpailun järjestää Tarpeenmukainen hoito ry (TaHo)
 • kilpailuaika on 1.12.2018 – 11.2.2019
 • paras logo valitaan kilpailun päättymistä seuraavassa hallituksen kokouksessa ja tulokset julkistetaan viimeistään maaliskuussa 2019
 • Tarpeenmukainen hoito ry:n jäsenryhmässä, Facebookissa järjestetyn äänestyksen tulos otetaan huomioon logoa valittaessa, mutta se ei sido hallitusta
 • voittaja palkitaan 200 euron rahapalkinnolla
 • kilpailu on kaikille avoin!

Mikä on TaHo?

Yhdistyksen nimi on Tarpeenmukainen hoito ry ja lyhenne TaHo.
Yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa kaikille heidän itse haluamansa, heidän tarpeensa mukainen psyykkinen hoito pulmatilanteissa. Yhdistyksen innoittajana on ollut mm. Avoimen dialogin malli Keroputaalla. Tarjoamme myös tietoa mielenterveyteen liittyvistä seikoista ja pyrimme edistämään hyvän terveydenhoidon toteutumista sekä kaikkien kansalaisten tasavertaista oikeutta saada tarpeensa mukaista mielenterveyshoitoa.

Ylläpidämme sivustoa www.MadInFinland.org (emosivut www.MadInAmerica.com) ja logo tulee näkymään myös sen etusivulla. Logon tulisi kommunikoida uutta luovaa, mutta silti rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä, ihmisläheisyyttä, ruohonjuuritasolta lähtevää aitoon henkiseen hyvinvointiin pyrkivää liikettä.

Suunnittelun lähtökohtia

Psyykkiset haasteet

 • aiheuttavat kärsimystä, mutta ne voi nähdä myös elämänkaareen liittyvinä mahdollisuuksina
 • eivät vaikuta ihmisen merkityksellisyyteen maailmassa
 • eivät ole biologisia virheitä aivotoiminnassa
 • niistä kärsivät eivät ole mieleltään vääränlaisia tai erilaisia kuin muut (stigma)
 • niihin apua hakeville tulee tarjota tasapuolista tietoa eri hoitovaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista
 • jokaisella tulee olla mahdollisuus valita myös tehokas, näyttöön perustuva lääkkeetön hoitotapa riippumatta psyykkisen haasteen luonteesta

TaHon

 • tavoitteena on hierarkioista vapaa, kaikki toimijat yhdistävä verkostomainen, keskusteleva rakenne
 • toiminnassa kaikki ovat samalla viivalla: mielenterveysalan ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, läheiset ja muut aiheesta kiinnostuneet
 • toiminnassa olennaista:
  • otetaan mielenterveyspalvelujen ja lääkkeiden käyttäjien kokemukset vakavasti!
  • ihmisen kohtaaminen, kuuntelu, avoin dialogi
  • vertaistuki tärkeänä voimaantumisen muotona
 • pyrkimys sekä rakentaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta vallitsevan hoitojärjestelmän kanssa että luoda uusia vaihtoehtoja

Vaatimukset

 • logon pitää toimia sähköisessä ja painetussa viestinnässä eri kokoisena
 • logon on oltava sähköisessä muodossa (pdf, tiff, jpg tai png)

Osallistumisoikeus ja ohjeet

 • voit osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla
 • tiedoston nimestä tulee käydä ilmi suunnittelijan nimi sekä työn numero (esim. etunimi.sukunimi.työnnumero.png)
 • vastaat itse siitä, että lähettämäsi materiaali ei ole loukkaavaa vaan sisällöltään hyvien tapojen ja lain mukaista
 • sinulla on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa ne TaHolle

Kilpailutöiden toimitus

 • pääset mukaan kilpailuun kun toimitat logoehdotuksesi 11.2.2019 osoitteeseen taho.yhdistys@gmail.com
 • liitä työhön tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • kilpailutöitä ei palauteta
 • vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt logoehdotukset osallistuvat kilpailuun
 • jos olet alaikäinen, muista kysyä huoltajaltasi lupa osallistua kilpailuun ja liittää huoltajan nimi yhteystietoihin

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto

 • jos voitat, sitoudut siirtämään kaikki tekijänoikeudet TaHolle ilman erillistä korvausta
 • jos et voita, kilpailutyösi tekijänoikeus säilyy sinulla
 • TaHolla on oikeus tehdä logoon muutoksia
 • et voi luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin TaHolle
 • voit käyttää voittajajakilpailutyötä omassa portfoliossasi
 • TaHo varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta
 • jos sinulla on kysyttävää, laita viestiä osoitteeseen taho.yhdistys@gmail.com

JÄTÄ VASTAUS