FIN11-tutkimus: yhteenvetoa

0
1991

Kirjoitin lokakuussa 2018 blogin vuonna 2009 The Lancetissa julkaistusta FIN11-tutkimuksesta, joka oli tieteellisessä mielessä ongelmallinen, mutta lääkejätti Novartiksen kannalta jättipotti. Tutkimuksen johtopäätös oli, että antipsykoottisten lääkkeiden käyttö vähentäisi merkittävästi skitsofreniapotilaiden kuolleisuutta, ja että selvästi eniten kuolleisuutta vähentäisi Novartiksen kauppanimellä Leponex myymä klotsapiini. Artikkelin abstraktin käännöksen uutispalvelu Duodecimille kustansi Novartis Finland Oy.

Tutkimuksen keskeisiä ongelmia olivat:

  • Demografisten tietojen hyvin puutteellinen kuvailu.
  • Kategorian ”muut antipsykootit” erittelyn puuttuminen.
  • Klotsapiinin ja ensimmäisen polven antipsykoottien aloittaminen vuosikausia myöhemmässä sairauden vaiheessa kuin toisen polven antipsykoottien, jolloin toisen polven antipsykoottien käyttäjillä oli selvästi korkein itsemurhariski.
  • Aineistossa saattoi olla potilaita, jotka olivat olleet hoidossa 23 vuotta ennen tutkimuksen aloittamista, mikä on saattanut johtaa selviytyjien valikoitumiseen. Selvitys tästä puuttuu kokonaan.
  • 7358 kuolemaa, eli 37,3% kaikista kuolemista, täysin ilman selvitystä.
  • Polyfarmasian erittelyn puuttuminen: suurin osa klotsapiinin käyttäjistä saattoi kuulua todellisuudessa polyfarmasian kategoriaan.
  • Kumulatiivisen käytön analyysi, jolloin viimeisenä vaihtoehtona käytettävän klotsapiinin aiheuttamasta kuolemasta saattaa kärsiä kaikkein vähiten klotsapiini.
  • 18914 skitsofreniapotilasta 11 vuoden seurannan ajan kokonaan ilman neuroleptejä avohoidossa. Käypä hoito suosittelee skitsofreniaan aina neuroleptilääkitystä ja aineisto on vahvasti ristiriidassa samojen tutkijoiden aiempien aineistojen kanssa.

 

Tutkimus löytyy edelleen Käypä hoito -suosituksesta ja sen poistamiselle on akuutti tarve. Klotsapiini on potilaille haitallinen hoitomuoto ja perustuu psykoosin lopettamiseen aivotoimintaa radikaalisti vähentämällä. Poistin blogista viittaukset henkilöihin, koska haluan uskoa ihmisten muutokseen tutkimuskäytäntöjensä ja sidonnaisuuksiensa suhteen.

FIN11-tutkimus:

Tiihonen, J., Lönnqvist, J., Wahlbeck, K., Klaukka, T., Niskanen, L., Tanskanen, A., Haukka, J., 2009. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: A population-based cohort study (FIN11 study). The Lancet, 374(9690), pp. 620-627.

JAA
Edellinen artikkeliKirjepostia 17.4.2019
Seuraava artikkeliKirjepostia 18.4.2019
Tapio Gauffin on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston väestön terveyden tohtoriohjelmassa ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän tutkii Lapin hyvinvointialueen organisaation syntyä.

JÄTÄ VASTAUS