Vahvaa valoa mielialapulmiin – aikabiologiset hoidot 1.

0
2454

Valon vaikutus mielialapulmiin ei ole aivan uutta tietoa. Asia oli tuttu jo 2000 vuotta sitten sekä kiinalaisille, että kreikkalaisille. Vanhimmat tunnetut kirjoitukset aiheesta lienevät kiinasta 4700 vuoden takaa. Muiden hoitotapojen yleistymisen myötä valohoidot kuitenkin välillä unohtuivat.

Kirkasvalohoidon asema parhaana kaamosmasennuksen hoitona vakiintui taas1900-luvun lopussa. Vielä oltiin kuitenkin epävarmoja, toimisiko valohoito myös muissa masennuksen muodoissa.

Tieteellisissä piireissä koottiin tietoja aiheesta vuonna 2005. Amerikan psykiatriyhdistys julkaisi silloin tutkimuskatsauksen kirkasvalohoidon tehosta vakavan masennuksen hoidossa ja totesi sen olevan ainakin yhtä tehokas keino kuin yleisesti käytetyt lääkevalmisteet.

SSRI-aineiden ja valohoidon tehon vertailu

Lam tutkimusryhmineen raportoi vuonna 2016 arvostetussa JAMA Psychiatry -lehdessä tutkimuksen, joka vertaili tunnetuimman SSRI aineen, fluoksetiinin ja kirkasvalohoidon tehoa vakavassa masennuksessa ns. kaksoissokkomenetelmällä. Siinä 122 masentunutta satunnaisesti sijoitettiin eri hoitoihin. 8 viikon jälkeen masentuneista, jotka oli satunnaistettu valohoitoryhmään, oli oireettomia 43,8 prosenttia. Fluoksetiinia saaneiden ryhmässä oli oireettomia 19,4 prosenttia. Tulos, joka osoitti valohoidon tehokkaammaksi kuin – suuresti kiistanalaiset – masennushoitoon käytetyt SSRI-valmisteet, ei ollut poikkeus, vaan muut tutkimukset vahvistavat tätä käsitystä. Useat uudet tutkimuskatsaukset eli meta-analyysit päätyvät samaan tulokseen: Kirkasvalohoito tehoaa masennukseen, eikä siitä ole juuri haittoja.

Valon vaikutustavat

Masentuneen kehon ja mielen rytmien säätely on epäkunnossa. Kaamosmasennuksen syynä voi olla  yksinkertaisesti auringonvalon vähäisyys etenkin aamuisin. Muissa masennuksissa monenlaiset kuormitustekijät näyttävät kasaantuessaan suistavan kehon sisäisten rytmien säätelyn tasapainosta.

Kirkasvalolla on monia vaikutustapoja, joilla se korjaa sisäisiä rytmejä ja hoitaa masennusta. Sitä käytetään yleensä aamulla. Aamuvalo vahvistaa ja aikaistaa vuorokausirytmiä. Oikean ajankohdan löytäminen kullekin masentuneelle lisää valohoidon tehoa olennaisesti. Kirkasvalo myös lisää useiden hormonien ja välittäjäaineiden tuotantoa elimistössä. Tämä vaikutus on usein nopea.

Vaatii uutta ajattelua

Kirkasvalohoidon avulla saadaan usein nopeita tuloksia aikaan ilman lääkevalmisteisiin liittyviä – usein vakavia – haittoja. Ne edellyttävät kuitenkin toisenlaista ajattelutapaa kuin perinteinen lääkärin tai psykologin työ. Ihminen tulee nähdä elävänä, ainutlaatuisena, rytmisenä kokonaisuutena.

Kokemukset erinomaisia

Runsas vuosikymmen sitten, kun kokeilin hoitotyössä kirkasvaloa ja muita aikabiologisia menetelmiä monenlaisten masentuneiden kanssa, hämmästyin suuresti. Ne auttoivat nopeasti potilaita, joista moni oli itse melkoisen toivoton. Varsin tehokkaita, halpoja ja haitattomia, hoitokeinoja oli olemassa ja kukaan ei ollut kertonut niistä minulle!

Nykyään aikabiologiset hoidot ovat tärkeitä välineitä minun ja joidenkin kollegoiden työssä. Useimmiten ne eivät ole koko ratkaisu. Ne eivät muuta kehnojen olosuhteiden masentaman ihmisen elämäntilannetta. Helpottunut olo ja palautuvat voimat mahdollistavat kuitenkin tarttumisen toimeen tilanteen muuttamiseksi.

Aikabiologisia hoitomenetelmiä on monia ja niiden yhdistäminen tarjoaa monia etuja. Palaan niihin, ja niiden soveltamiseen mm. kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa, seuraavissa kirjoituksissani.

Lue lisää: Cet.org tai Mielipalvelut

JÄTÄ VASTAUS