”Vältä lääkitystä ensisijaisena hoitomuotona nuoren lievässä tai keskivaikeassa masennuksessa”

0
1783

Tuoreessa Seura lehden artikkelissa “Näin hurjasti lapsille määrätään masennuslääkkeitä – unohtivatko suomalaislääkärit vanhat varoitukset?” Jani Kaaro käsitteli kiperää aihetta.

16 000 lasta ja nuorta syö Suomessa masennuslääkkeitä. Määrä lisääntyy koko ajan. Kaaro on aiheesta huolissaan.

Masennuslääkkeiden hyödyt ovat varsin kiistanalaiset ja haitat suuret. (Palaamme tähän vielä.) Nuorten käyttämien masennuslääke määrien odottaisi pienenevän, sillä vuonna 2018 lääkärien yleensä tarkasti seuraama käypähoito – suositus lopulta muuttui. Toivottavasti asiasta on informoitu kaikkia lääkäreitä. Valtaosa masennustapauksista on lieviä tai keskivaikeita.

Käypähoito- suositus:

Nuoruusikäisen masennuksen lääkehoito

Vältä viisaasti

Marjukka Mäkelä, Mauri Marttunen, Tanja Laukkala, Arja Tuunainen ja Erkki Isometsä

8.1.2018

Vältä lääkitystä ensisijaisena hoitona nuoren lievässä tai keskivaikeassa masennuksessa.

Lievien ja keskivaikeiden masennustilojen hoitoa nuorilla potilailla ei yleensä pidä aloittaa masennuslääkkeillä. Trisykliset masennuslääkkeet eivät sovellu ensisijaisiksi lääkkeiksi nuorten masennuksen hoidossa vähäisen tehon ja haittavaikutusten vuoksi, joten niitä suositellaan käytettäväksi vain erityistilanteissa. SSRI-lääkkeiden (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) käyttöön voi nuorilla liittyä itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisten tekojen riski. Lääkkeiden käyttöä on syytä harkita, jos muilla hoidoilla ei ole saatu aikaan vastetta noin kuukaudessa, kuitenkin huomioiden oireiden luonne, erityisesti itsetuhoajatukset ja -pyrkimykset.

Psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat suositeltavampia kuin lääkehoidot. Etenkin kognitiivis-behavioraalinen yksilö- ja ryhmäterapia (CBT) tai interpersonaalinen yksilöpsykoterapia ovat nuorten depressioissa tehokkaita hoitoja, joiden sivuvaikutukset ovat vähäiset.

JÄTÄ VASTAUS