Osallistu tutkimukseen, jonka avulla saadaan tietoa avoimen dialogin hoitomallin periaatteiden soveltuvuudesta mielenterveyshoidon laadun arviointiin!

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan opiskelija, YTK Tapio Gauffin tekee pro gradu -tutkielmaa mielenterveyshoidon laadun arvioinnista avoimen dialogin hoitomallin periaatteiden mukaisesti.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, olisivatko avoimen dialogin hoitomallin periaatteet käyttökelpoisia mielenterveyshoidon laadun arvioinnin mittapuuksi mielenterveyspalvelujen käyttäjien, heidän omaistensa sekä avoimen dialogin hoitomallin asiantuntijoiden näkökulmasta. Vastaajilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

Osallistuminen on tärkeää, koska tulosten avulla voidaan herättää keskustelua mielenterveyshoidon laadusta sekä avoimen dialogin hoitomallista, ja mahdollisesti kehittää mielenterveyshoitoon entistä paremmin potilaita ja heidän läheisiään palvelevia laadunarviointimenetelmiä. Tutkimuksen tuloksia saatetaan hyödyntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman kansallisen laaturekisteritoiminnan kehittämisen tukena. Kerättävää aineistoa ei kuitenkaan suoraan laaturekisteritoiminnassa käytetä.

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyllä ei kerätä vastaajan tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja, eikä aineistoa luovuteta eteenpäin. Vastausaika on 19.5.-30.8.2022

Linkit vastauslomakkeisiin:

Mielenterveyspalvelujen käyttäjille

Mielenterveyspalvelujen käyttäjien omaisille

Avoimen dialogin hoitomallin asiantuntijoille

JAA
Edellinen artikkeliNeljä keskeistä tutkimusta masennuslääkevieroituksesta, jotka jokaisen lääkärin pitäisi lukea
Seuraava artikkeliVuosikokous 9.6.2022 klo 18
Tapio Gauffin on sosiaalipolitiikan maisterivaiheen opiskelija, joka on kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon laadusta ja vaikuttavuudesta sekä psykiatristen potilaiden ihmisoikeuksien toteutumisesta. Gauffin on toiminut Nouseva mieli - Suomen skitsofreniayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Gauffin sai vuosina 2005-2016 lääkepainotteista psykiatrista hoitoa hankalan elämäntilanteensa takia, ja nykyään Gauffin toivoo siirtymistä entistä vuorovaikutteisempaan kriisityöhön sekä hankalien elämäntilanteiden ennaltaehkäisyyn. Kirjoittaja on lopettanut kirjoittamisen Mad in Finland -sivustolle. Gauffinin blogikirjoituksille kertyi yhteensä noin 229 000 lukukertaa.

JÄTÄ VASTAUS