Kansalaisaloite: Käypä hoito -työryhmien lääketeollisuussidonnaisuuksiin puututtava

0
1721

Suomessa kansanterveydellisesti merkittävimpien sairauksien hoidon päälinjaukset muotoillaan Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten asettamissa Käypä hoito -työryhmissä. Kuten tälläkin sivustolla huomataan, psykiatristen palvelujen käyttäjien näkemys hyvästä hoidosta poikkeaa merkittävästi Käypä hoito -työryhmien muotoilemasta erittäin lääkemyönteisestä linjasta. Tyytymättömyyttä esiintyy myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten ja tutkijoiden keskuudessa. Ongelma koskee muitakin terveydenhuollon sektoreita kuin psykiatrista hoitoa.

Työryhmien harjoittamaan epäeettiseen toimintaan voidaan tehokkaasti puuttua kieltämällä Käypä hoito -työryhmien jäseniltä taloudelliset sidonnaisuudet lääketeollisuuteen sekä asettamalla työryhmät viranomaiskontrollin alaisiksi. Tällä hetkellä työryhmissä ajatellaan, että pelkkä sidonnaisuuksien ilmoittaminen riittäisi, vaikka tämä sidonnaisuuksien normalisointiyritys ei vaikuta sidonnaisuuksien psykologisiin vaikutuksiin millään tavalla.

Kansalaisaloitetta voi kannattaa 26.12. lähtien alla olevan linkin kautta:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5804

JAA
Edellinen artikkeliKokemusasiantuntijuus psykiatrian politisoinnin jarruna
Seuraava artikkeliErilaisia sidonnaisuuksia eli mielipiteeni käypähoito – kansalaisaloitteesta.
Tapio Gauffin on väitöskirjatutkija, jonka työura on painottunut terveydenhuollon ja sittemmin laajemmin organisaation johtamisen kehittämiseen. Hän tutkii Lapin hyvinvointialueen implementointiprosessia Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa väestön terveyden tohtoriohjelmassa. Gauffin toimii tällä hetkellä asiantuntijana Lapin hyvinvointialueen strategisen suunnittelun vastuuyksikössä. Hän kuuluu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan psykoosien hoidon kansallista kliinistä laaturekisteriä kehittävään ydintiimiin ja toimi aikaisemmin suunnittelijana myös kansallisen laaturekisteritoiminnan koordinaatiotiimissä. Gauffin toimii vapaaehtoisena Vaikuttavuusseurassa ja varapuheenjohtajana Nouseva mieli - Suomen skitsofreniayhdistys ry:ssä auttaen yhdistystä saavuttamaan strategiset tavoitteensa, mutta ottamatta itse politiikkaan kantaa. Peruskoulutukseltaan Gauffin on yhteiskuntatieteiden maisteri.

JÄTÄ VASTAUS