Suomessa kansanterveydellisesti merkittävimpien sairauksien hoidon päälinjaukset muotoillaan Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten asettamissa Käypä hoito -työryhmissä. Kuten tälläkin sivustolla huomataan, psykiatristen palvelujen käyttäjien näkemys hyvästä hoidosta poikkeaa merkittävästi Käypä hoito -työryhmien muotoilemasta erittäin lääkemyönteisestä linjasta. Tyytymättömyyttä esiintyy myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten ja tutkijoiden keskuudessa. Ongelma koskee muitakin terveydenhuollon sektoreita kuin psykiatrista hoitoa.

Työryhmien harjoittamaan epäeettiseen toimintaan voidaan tehokkaasti puuttua kieltämällä Käypä hoito -työryhmien jäseniltä taloudelliset sidonnaisuudet lääketeollisuuteen sekä asettamalla työryhmät viranomaiskontrollin alaisiksi. Tällä hetkellä työryhmissä ajatellaan, että pelkkä sidonnaisuuksien ilmoittaminen riittäisi, vaikka tämä sidonnaisuuksien normalisointiyritys ei vaikuta sidonnaisuuksien psykologisiin vaikutuksiin millään tavalla.

Kansalaisaloitetta voi kannattaa 26.12. lähtien alla olevan linkin kautta:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5804

JAA
Edellinen artikkeliKokemusasiantuntijuus psykiatrian politisoinnin jarruna
Seuraava artikkeliErilaisia sidonnaisuuksia eli mielipiteeni käypähoito – kansalaisaloitteesta.
Tapio Gauffin on yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon laadusta ja vaikuttavuudesta sekä psykiatristen potilaiden ihmisoikeuksien toteutumisesta. Gauffin on toiminut Nouseva mieli - Suomen skitsofreniayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Gauffin sai vuosina 2005-2016 lääkepainotteista psykiatrista hoitoa hankalan elämäntilanteensa takia, ja nykyään Gauffin toivoo siirtymistä entistä vuorovaikutteisempaan kriisityöhön sekä hankalien elämäntilanteiden ennaltaehkäisyyn. Kirjoittaja on lopettanut kirjoittamisen Mad in Finland -sivustolle. Gauffinin blogikirjoituksille kertyi yhteensä noin 229 000 lukukertaa.

JÄTÄ VASTAUS