Suomessa kansanterveydellisesti merkittävimpien sairauksien hoidon päälinjaukset muotoillaan Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten asettamissa Käypä hoito -työryhmissä. Kuten tälläkin sivustolla huomataan, psykiatristen palvelujen käyttäjien näkemys hyvästä hoidosta poikkeaa merkittävästi Käypä hoito -työryhmien muotoilemasta erittäin lääkemyönteisestä linjasta. Tyytymättömyyttä esiintyy myös sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten ja tutkijoiden keskuudessa. Ongelma koskee muitakin terveydenhuollon sektoreita kuin psykiatrista hoitoa.

Työryhmien harjoittamaan epäeettiseen toimintaan voidaan tehokkaasti puuttua kieltämällä Käypä hoito -työryhmien jäseniltä taloudelliset sidonnaisuudet lääketeollisuuteen sekä asettamalla työryhmät viranomaiskontrollin alaisiksi. Tällä hetkellä työryhmissä ajatellaan, että pelkkä sidonnaisuuksien ilmoittaminen riittäisi, vaikka tämä sidonnaisuuksien normalisointiyritys ei vaikuta sidonnaisuuksien psykologisiin vaikutuksiin millään tavalla.

Kansalaisaloitetta voi kannattaa 26.12. lähtien alla olevan linkin kautta:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5804

JAA
Edellinen artikkeliKokemusasiantuntijuus psykiatrian politisoinnin jarruna
Seuraava artikkeliErilaisia sidonnaisuuksia eli mielipiteeni käypähoito – kansalaisaloitteesta.
Tapio Gauffin on yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalipolitiikan maisterivaiheen opiskelija, Nouseva mieli - Suomen skitsofreniayhdistys ry:n puheenjohtaja sekä psykiatriasta selviytyjä. Gauffin ei pidä pitkäaikaista lääkehoitoa kriisitilanteesta toipumisen kannalta hyvänä vaihtoehtona ja toivoo siirtymistä neurobiologisesta psykiatriasta dialogisempaan kriisityöhön sekä hankalien elämäntilanteiden ennaltaehkäisyyn.

JÄTÄ VASTAUS