Kaksisuuntainen mielialahäiriö – uutta valoa näköpiirissä. Aikabiologiset hoidot 2.

0
3203

 

Mielialahäiriö, jossa masennus- ja maniakaudet vaihtelevat, vaikeuttaa suuresti potijan ja hänen lähipiirinsä elämää. Siiihen on kuitenkin olemassa hyviä, vaikkakin Suomessa vähän tunnettuja hoitokeinoja. Tehokkaimpia ovat valoon liittyvät menetelmät.

Masennus ja mania on aina liitetty valon määrän vaihteluun. Nyt myös taustalla olevat fysiologiset mekanismit alkavat olla melko hyvin ymmärrettyjä.

Elämä on rytmistä. Maapallon noin 24 tunnin rytmi säätelee ihmiselämää. Kehon rytmien keskeinen ”johtokeskus” sijaitsee aivojen suprakiasmaatisessa tumakkeessa. Melatoniini – hormoni ja valon sininen aallonpituus ovat rooliltaan keskeisiä.

Valohoito ja bipolaariset masennusjaksot

Valohoitojen erinomainen tehokkuus masennuksen hoidossa alkaa olla jo yleisesti tunnettu. Tulokset kaksisuuntaisessa häiriössä ovat olleet myös hyviä. Hoidot eivät ole käytännössä yleistyneet, sillä on epäilty, että kirkasvalohoito voisi laukaista masennuksen sijaan manian. Asiaa on selvitelty nyt useissa pätevissä tutkimuksissa.

Pittsburgin yliopistossa tehdyssä, 2017 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin kuuden viikon mittaisen kirkasvalohoidon vaikutusta kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivien masennukseen. Keskipäivällä otettu kirkasvalo vähensi selvästi masennusoireita ja paransi päivittäistä toimintakykyä. 68 prosenttia kirkasvaloa käyttäneistä toipui, Vertailuryhmässä toipui 22 prosenttia. Merkittäviä haittavaikutuksia ei ilmennyt. Maniajaksoja ei esiintynyt.

2018 julkaistu Pekingin yliopiston tutkimus päätyi samankaltaisiin tuloksiin. Kirkasvaloa käytettiin aamulla tunnin ajan.Kahdessa viikossa 78 prosenttia kirkasvaloa saaneista oli toipunut. Vertailuryhmässä määrä oli 43 prosenttia. Kirkasvaloryhmässä vaikutus tuli keskimäärin neljäntenä hoitopäivänä. Mitään vakavia haittoja ei ilmennyt.

Molemmissa tutkimuksissa valtaosa potilaista käytti myös heille aiemmin määrättyjä lääkkeitä. Tutkimuksessa käytettiin erilaista valon annostusta, käyttöajankohtaa ja vaikuttavuuden arviointia. Johtopäätökset olivat kuitenkin samat. Kirkasvalo on varsin tehokas ja turvallinen hoito bipolaariseen masennukseen. Tähän tulokseen on toki päädytty jo aiemmin.

Haitat

Keväällä 2018 ilmestyi vielä Benedettin tutkimusryhmän katsausartikkeli 41 tutkimuksesta, joissa oli arvioitu kirkasvalohoidon mahdollisia riskejä bipolaarisen häiriön hoidossa. Haittoja oli havaittu hyvin vähän. Maniajaksoja ei ollut alkanur kirkasvalohoidolla enemmän kuin lumehoidolla.

Bipolaarisen masennusjaksoja voi tehokkaasti hoitaa kirkasvalolla ilman haittavaikutuksia. Entä sitten maniajaksojen hoito ja molempien ongelmajaksojen välttäminen valohoidon avulla?

Parisenkymmentä vuotta on tiedetty, että kirkasvalohoidossa etenkin bipolaarisen häiriön kannalta on ratkaisevaa valon sininen aallonpituus, joka sisältyy käytettyyn valkoiseen kirkasvaloon. Mikäli sinisen aallonpituuden vaikutuksen silmiin voi ehkäistä mania menee ohi nopeasti. Mikäli maniasta kärsivän saa pidettyä pimeässä huoneessa riittävän kauan mania menee ohi. Pulmana on tietenkin se ettei maniasta kärsivä halua olla pimeässä huoneessa.Sama tarkoitus voidaan kuitenkin toteuttaa aurinkolaseilla, jotka suodattavat kyseisen sinisen aallonpituuden pois oikea-aikaisesti.

Sarja jatkunee….

JÄTÄ VASTAUS