Tutkijat: hyvin hidas vieroittautuminen on paras strategia psykoosilääkettä lopetettaessa

0
356

kirjoittanut: Peter Simons 1.9. 2020

Artikkeli on julkaistu alun perin Mad in America-sivustolla. Se on käännetty käännösohjelmalla ja tämän jälkeen tarkistettu. Alkuperäinen kirjoitus löytyy täältä.

JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistussa artikkelissa ohjeistetaan, että psykoosilääkettä lopetettaessa tulokset ovat parhaita, jos vieroittautuminen tapahtuu hyvin hitaasti. Artikkelin ovat kirjoittaneet merkittävät brittitutkijat Mark Horowitz, Robin Murray ja David Taylor.

Horowitz, Murray ja Taylor kirjoittavat,

”Koska on näyttöä siitä, että kaikki psykoosin kokeneet tai psykoosisairauden diagnoosin saaneet eivät tarvitse elinikäistä psykoosilääkitystä ja että joillain sosiaalinen toimintakyky voi parantua, kun he käyttävät pienempiä annoksia psykoosilääkkeitä tai eivät käytä niitä lainkaan, varovaisen lääkkeen vähentämisen ja lopettamisen pitäisi olla osa laadukasta lääkehoitokäytäntöä.”

Tutkijat huomauttavat, että psykoosilääkkeiden käytöllä on yleisiä haitallisia vaikutuksia, kuten metaboliset ongelmat (jotka voivat johtaa sydänsairauksiin ja diabetekseen), tardiivinen dyskinesia ja aivojen vaurioituminen.

Horowitzin, Murrayn ja Taylorin mukaan ei kuitenkaan ole olemassa julkaistuja ohjeistuksia siitä, miten vähentää tai lopettaa psykoosilääkitys menestyksellisesti. Heidän artikkelinsa tarkoituksena on aloittaa prosessi tämän tyhjiön täyttämiseksi.

Horowitz ja Taylor julkaisivat viime vuonna Lancet Psychiatry -lehdessä myös artikkelin, jossa käsiteltiin masennuslääkkeistä vieroittautumista ja ehdotettiin hyperbolista vieroittautumista myös niiden kohdalla. Samoihin aikoihin Horowitzia haastateltiin Mad in America sivustolla hänen tutkimustyöstään.

Murray on yksi merkittävimmistä psykoosia tutkivista psykiatreista, ja myös häntä on haastateltu Mad in America sivustolla. Murray on saanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa ritarin arvonimen tieteellisistä saavutuksistaan.

Horowitzin, Murrayn ja Taylorin uudessa artikkelissa tarkastellaan psykoosilääkkeiden neurobiologisia vaikutuksia sekä strategioita, joilla saavutetaan parhaat tulokset niistä vierottauduttaessa.

Neurobiologia

Tutkijat selittävät, että ”relapsi” / psykoottisten kokemusten ”uusiutuminen” psykoosilääkkeiden lopettamisen jälkeen, erityisesti hyvin pian lääkkeen lopettamisen jälkeen, johtuu todennäköisesti vieroitusoireista. Yksi vahva todiste tästä on se, että ihmiset, joilla ei ole ollut aiemmin psykoottisia kokemuksia, mutta jotka ovat syöneet psykoosilääkkeitä muiden, psykoosiin liittymättömien syiden (kuten pahoinvoinnin tai maidoneritysongelmien) vuoksi, päätyvät joskus saamaan psykoottisia kokemuksia lopetettuaan psykoosilääkkeen.

Horowitz, Murray ja Taylor selittävät, että psykoosilääkkeet blokkaavat aivojen dopamiinijärjestelmää (pääasiassa D2-reseptoreita). Yksi tämän ”blokkauksen” vaikutuksista on se, että aivot ylikompensoivat luomalla ”yliherkkyyden” dopamiinille. Kun lääkkeiden käyttö lopetetaan ja reseptorit eivät enää ole blokattuina, ne täyttyvät dopamiinilla, jolle ne ovat nyt yliherkkiä. Tämä voi aiheuttaa vieroitusoireita.

Vieroittautumisstrategiat

Tutkijat viittaavat aiempaan meta-analyysiin, jossa todettiin, että hidas, jopa yhdeksän kuukautta kestävä lääkityksestä vieroittautuminen puolitti vieroitusoireisiin liittyvän psykoosin riskin verrattuna neljän viikon aikana tapahtuneeseen vieroittautumiseen. He selittävät, miksi näin saattaa olla:

Psykoosilääkkeiden vaikutus aivoihin noudattaa ”hyperbolista” kaavaa. Toisin sanoen annoksen kaksinkertaistaminen ei johda vaikutuksen kaksinkertaistumiseen, vaan sen sijaan annoksen kaksinkertaistaminen lisää lääkkeiden vaikutusta lineaarisesti. Näin ollen paras strategia lääkkeen hitaaseen vähentämiseen on hyperbolinen vähennys – käytetyn lääkemäärän puolittaminen kolmen tai kuuden kuukauden välein, jolloin lääkkeen annos on lopulta erittäin pieni.

Tutkijoiden mukaan D2-salpauksen määrä vähenee lineaarisesti pienellä määrällä (noin 10 %) joka kerta, kun annos puolitetaan:

Esimerkiksi 8 mg:n, 4 mg:n, 2 mg:n, 1 mg:n, 0,5 mg:n, 0,25 mg:n, 0,125 mg:n ja 0 mg:n risperidoniannoksilla saadaan aikaan noin 10 prosenttiyksikön väheneminen D2-reseptorien blokkauksessa. Tämä vieroittautumismalli saattaa vähentää psykoosin uusiutumisen riskiä, koska siinä vältetään dopaminergisen signaloinnin suuret kerralla tapahtuvat lisääntymiset.

He kirjoittavat, että saattaa olla tarpeellista, että viimeinen annos ennen lääkkeen lopettamista kokonaan olisi hyvin pieni, noin 2,5 prosenttia lääkeannoksen alkuperäisestä määrästä, ja että nestemäisessä muodossa otettavat lääkkeet voisivat olla toimivat keino, jolla näin pieniä annoksia pystyttäisiin ottamaan.  

****

Horowitz, MA, Murray RM, & Taylor D. (2020). Tapering antipsychotic treatment. JAMA Psychiatry. Published online, August 5, 2020. DOI:10.1001/jamapsychiatry.2020.2166 (Link)

Peter Simons

Peter Simons on aiemmin ollut akateeminen psykologian tutkija. Nyt hän pyrkii tiedekirjoittajana tarjoamaan maallikoille näkymän psykiatrisen tutkimuksen joskus vaikeaselkoiseen maailmaan. Mad in America -lehden blogien ja henkilökohtaisten tarinoiden toimittajana hän arvostaa niiden henkilöiden tarinoita, joilla on omakohtaista kokemusta psykiatrisesta järjestelmästä, ja jakaa tietoa vaihtoehdoista biomedikaaliselle mallille.

JÄTÄ VASTAUS