Skitsofrenian geneettistä periytyvyyttä on selvitetty kansainvälisesti tuhansissa tutkimuksissa. Sijoitetuista valtavista rahasummista huolimatta tutkijat eivät ole onnistuneet löytämään perintötekijöitä, jotka merkittävästi lisäisivät skitsofrenian kehittymisen riskiä. Asiasta on kirjoittanut muun muassa brittiläinen psykiatri Joanna Moncrieff.

Aiemmin saaduista olemattomista tuloksista huolimatta Suomi toimii nyt Euroopan alueen pilottimaana vuonna 2015 alkaneelle psykoosisairauksien periytyvyysmekanismeja selvittävälle Stanley Global Neuropsychiatric Genomics Initiative -hankkeelle, joka kantaa kansallisella tasolla nimeä SUPER-tutkimus. Tutkimusta johtavat Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa.

Tutkimuksen motiivit puhuttavat

Miksi FIMM sekä THL halusivat Suomesta pilottimaan tutkimushankkeelle, joka on eri muodoissa koluttu jo lukemattomia kertoja läpi olemattomin tuloksin? Hankkeen kotisivujen mukaan tavoiteltava päämäärä on ”tutkia ja kehittää uudenlaisia, entistä toimivampia hoitomenetelmiä psykoosia sairastaville potilaille”. Myös amerikkalaisen miljardööriperheen sankarillisen kuntoutujapojan, Jonathan Stanleyn, koskettava tarina toimii inspiraation lähteenä ja rahoitusorganisaatio, Stanley Center for Psychiatric Research, onkin nimetty hänen edesmenneen isänsä, Ted Stanleyn, mukaan.

Vilpittömän hyväntahtoisuuden mahdollisuuden lisäksi globaali markkinatalous on syytä ottaa huomioon merkittävänä tekijänä hankkeen motiiveja tarkastellessa. THL kertoo hanketta koskevassa uutisessaan saaneensa 10 miljoonan dollarin lahjoituksen tutkimuksen yhdysvaltalaiselta rahoittajaorganisaatiolta. Asia mikä ei suoraan ilmene SUPER-tutkimuksen kotisivuilta on, että sekä FIMM että THL tekevät yhteistyötä neljän kansainvälisen lääkeyrityksen, Pfizerin, MSD:n, Biogenin ja Eisain kanssa geenitutkimuksensa merkeissä. Vuonna 2016 mukaan saatiin myös viides lääkejätti, AstraZeneca. Toisaalta THL:n laatiman skitsofreniaa koskevan Käypä hoito -suosituksen mukaan ”kaikki Suomessa käytössä olevat psykoosilääkkeet ovat tehokkaita skitsofrenian akuutissa vaiheessa, pitkäaikaishoidossa ja uusien psykoosivaiheiden estossa”, joten valtavalle tutkimushankkeelle ei tästäkään näkökulmasta ole potilaiden hyvinvoinnin kannalta tarvetta. Tanskalaisprofessori Peter C. Gøtzsche vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja nyt ylikansalliset lääkejätit ovat löytäneet Suomesta luotettavat yhteistyökumppanit.

Hankkeella on vaikuttavuutta

SUPER-tutkimus on epäilemättä yhteiskunnallisesti vaikuttava hanke. Ensinnäkin yliopiston kaltaisella instituutiolla on Suomessa hyvin vahva maine tutkimuksen tuottajana ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimi luo mielikuvaa varauksettomasta pyrkimyksestä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyseisten instituutioiden avulla on siis verrattain helppo myydä tutkimushanke kansalaisille.

Toinen vaikuttavuutta lisäävä tekijä on rahoituksen ja tiettyjen motiivien sitominen Jonathan Stanleyn tarinaan. Tuohon tarinaan tutkimukseen osallistujien on helppo samastua, ja ammattilaiset voivat sen hyvällä omallatunnolla hyväksyä.

Kolmantena vaikuttavana tekijänä voidaan nähdä hankkeen osallistava luonne. Suomessa tutkimukseen on tavoitteena saada vähintään 10 000 osallistujaa ja 5000 osallistujan raja on jo saavutettu. Potilaat voivat siis kokea olevansa tärkeä lenkki uusien hoitojen kehittämisessä, joiden he olettavan olevan tehokkaita. Hankkeen kotisivuilla ammattilaisia puhutellaan näin: ”Hoitavana henkilönä olet suorin kontakti potilaaseen ja usein paras henkilö kertomaan tutkimuksesta, koska potilaat luottavat suositukseesi. Jokaista potilasta tarvitaan –  kannustamalla heitä osallistumaan olet mukana kehittämässä parempia hoitoja psykoosisairauksiin.” Yhteiskunnalliset instituutiot vetoavat lääkäreihin ja lääkärit vetoavat potilaisiinsa. Erilaisissa keskusteluissa, sekä median avustuksella, rakentuu yhteinen jalo päämäärä, joka huomaamatta palvelee ensisijaisesti lääketeollisuuden avainhenkilöiden pohjattomia kukkaroita. Tutkimuksen myötä ihmiset voivat kokea olevansa osa kansainvälistä verkostoa, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

Sinä voit toimia

Esittämieni pohdintojen valossa pidän tärkeänä SUPER-tutkimukseen liittyvän tietoisuuden levittämistä kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla. Tutkimusta voidaan tarkastella laajamittaisena informaatiovaikuttamisena, jonka tarkoitus on entisestään vahvistaa potilaiden kannalta haitallista biologisen psykiatrian paradigmaa.  Hanke myös helpottaa uusien psykoosilääkkeiden tuomista markkinoille laadusta välittämättä.

JÄTÄ VASTAUS