Ei masennuslääkkeitä lapsille – toteaa Lancetin pääkirjoitus

0
2359

Kesällä 2016 maailman lehtiä kiersi havahduttava tiedeuutinen. Se perustui Lancetin – ehkä arvostetuimman lääketiedelehden – tuoreisiin artikkeleihin.
Lancet julkaisi laajan ja tarkasti tehdyn arvioinnin masennuslääkkeiden vaikutuksista läpsiin ja nuoriin. Siinä tutkijat, Cipriani kollegoineen, kokosivat yhteen kaikki lasten masennuslääke tutkimukset, joita on tehty.
Ryhmä löysi 34 kelvollista tutkimusta. Koehenkilöinä oli niissä ollut yhteensä 5260 alle 18 – vuotiasta lasta tai nuorta. Tutkimuksissa oli vertailtu 14 eri masennuslääkettä. Aineisto sisälsi myös Suomessa yleisimmin käytetyt SSRI ja trisykliset valmisteet.
Tarkastellut tutkimukset olivat pääosin lääketeollisuuden itse tuottamia. Lääkkeelle myönteisen tuloksen aikaansaaminen merkitsee lääketehtaalle miljoonien tai miljardien tuottoja. Biinpä monenlaisia kekseliäitä keinoja sovelletaan sopivien tulosten tuottamiseksi. Näistä tarkemmin kirjassani.
Masennuslääkkeistä ei ole lapsille hyötyä
Cipriani kollegoineen päätyi selkeään lopputulokseen: Masennuslääkkeistä ei ollut hyötyä – lumetta enempää – alle 18 vuotiaille masentuneille. Vain yksi, fluoksetiini, selvisi tilastollisesti hiukan lumetta paremmin. Sitä oli kuitenkin tutkittu vähän ja tulos saattoi johtua sattumasta. Lääkinnän haittavaikutuksista esim. itsemurhien lisääntymisestä oli mahdotonta saada luotettavaa käsitystä. Muodostuva kuva oli kuitenkin varsin huolestuttava.
Tutkijat päätyivät loppupäätelmään: Hyötyjä ja haittoja arvioitaessa lasten ja nuorten masennuksen hoidossa, käytetyt aineet eivät näytä tarjoavan etua.
Lääkäreille rohkeutta
Lancetin pääkirjoitus pohti tutkimuksen merkitystä. Siinä professori Jureidini toteaa tilanteen olevan vielä huonompi kuin kyseisestä analyysistä voisi päätellä. Analyysissa käytetty aineisto muodostuu valtaosin lääketeollisuuden itse tuottamista tutkimuksista. Niissä on liioiteltu tutkittavien aineiden positiivisia vaikutuksia ja piiloteltu niiden haittavaikutuksia.
”The effect of misreporting is that antidepressants, possibly including fluoxetine, are likely to be more dangerous and less effective treatments than has been previously recognized, so there is little reason to think that any antidepressant is better than nothing for young people”.
Lancetin pääkirjoitus rohkaisee lääkäreitä olemaan kirjoittamatta masennuslääkkeitä. Tilanne voi olla lääkärille ahdistava, jos mitään muuta hoitoa ei ole tarjolla. Reseptin kirjoittaminen voi silloin helpottaa lääkärin ja vanhempien oloa, mutta se tapahtuu kärsivän nuoren kustannuksella. Mikäli psykoterapiaa ei ole tarjolla, on pelkän kannustavan hoitosuhteen ylläpitäminen nuoreen kyllä lääkitystä (fluoksetiiniakin) parempi ratkaisu, toteaa pääkirjoitus.
Mitä uutta?
Meta-analyysi ei muuttanut tutkimusta aktiivisesti seuraavan henkilön käsitystä lääkkeiden tehottomuudesta. Samojen lääkkeiden tehottomuudesta aikuisilla voi saada kokonaiskuvan vaikkapa katsomalla Harvardin professori Irving Kirschin luennon.
Masennuslääkkeillä on toki vaikutuksia. Useimmille koituu niistä seksuaalisia häiriöitä. Tunne-elämä kapeutuu. Niistä voi seurata kaksisuuntainen mielialahäiriö. Suuri osa käyttäjistä tulee aineista riippuvaisiksi, eivätkä jotkut voi lopettaa niiden käyttöä koskaan. Tuoreessa kirjassaan professori Peter Goetzsche laskee kyseisten aineiden käytön erääksi yleisimmistä kuolinsyistä länsimaissa.
Tieteellinen tutkimus ei tue nykyään yleisten masennuslääkkeiden käyttöä. Hyöty on lumetta ja haitat ovat suuria. Hyvä uutinen on, että niille on olemassa monia vaihtoehtoja.

Aivan sopimattomia kysymyksiä
Mikä saisi terveydenhoidon käytännön tekijät kiinnostumaan tieteellisen  tutkimuksen tuloksista?  Mikä saisi lääkärit suhtautumaan kriittisesti lääketeollisuuden markkinointiviestintään? Miksi haitallista uskomushoitoa rahoitetaan verovaroin?

 

Linkkejä
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30385-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30585-2/fulltext
http://www.thetimes.co.uk/article/drugs-don-t-work-for-child-depression-b95jt232j
http://www.cbsnews.com/news/most-antidepressants-ineffective-in-teens-study/
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/06/08/antidepressants-in-young-people-may-do-more-harm-than-good-warn/
http://www.abc.net.au/news/2016-06-09/antidepressents-ineffective-for-kids-and-teens/7495080
http://www.psyli.fi/ajankohtaista/videot_ja_esitykset (prof. Irwin Kirsch)

JÄTÄ VASTAUS