Tunne-elämän kaventuminen

Liverpoolin yliopiston vuonna 2014 julkaistu 1829 SSRI-aineiden käyttäjän haastattelututkimus selvitti SSRI-aineiden vaikutuksia käyttäjiensä tunne-elämään. Käyttäjiltä, joilla oli jo pitkäaikaista kokemusta aineista, pyydettiin tietoa nimenomaan SSRI-aineiden aiheuttamista psyykkisistä vaikutuksista. Tutkimus oli uraauurtava. Nyt ensimmäistä kertaa potilailta itseltään kysyttiin lääkkeiden vaikutuksista heidän elämäänsä.
Vastaajista 60 prosenttia koki emootioiden eli tunteiden puuttuvan aineiden käytön vuoksi. 52 prosenttia tunsi, ”ettei ollut oma itsensä”, ja 42 prosenttia koki myönteisten tunteidensa latistuneen. 39 prosenttia vastaajista kertoi, etteivät muut ihmiset kiinnostaneet heitä. Tutkimustulosten prosenttimäärät antavat luultavasti liian myönteisen kuvan asiasta, sillä haastateltavat olivat pitkäaikaiskäyttäjiä, jotka halusivat syödä kyseisiä lääkkeitä. Varsin moni keskeyttää niiden syömisen melko nopeasti nimenomaan haittavaikutusten vuoksi. Heitä tässä tutkimuksessa ei ollut enää mukana.
SSRI aiheuttaa myös romanttisten tunteiden puuttumista. Ihastuminen ja rakastuminen ei onnistu monilta käyttäjillä lainkaan. Pitkäaikainen SSRI:n käyttö voi siten muokata koko elämänkaarta monin tavoin.
Ihastuminen aivokemiallisena ilmiönä perustuu äkilliseen ja voimakkaaseen serotoniinitason vähenemiseen. Se synnyttää ihmisessä pakonomaisen kiintymyksen ihastuksen kohteeseen. SSRI-lääkkeet keskeyttävät tämän luonnollisen prosessin, sillä lääkitys estää serotoniinitason äkilliset romahdukset. Suomessa evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala on kiinnittänyt asiaan huomiota.
”On valitettavaa, että nuorten masennusta hoidetaan näillä lääkkeillä. Nuorten masennus usein johtuu siitä, että on epäonnea rakkauselämässä, ja kun sitä hoidetaan lääkkeillä, jotka vaikuttavat serotoniinitasoon, niin henkilö ei pysty enää ihastumaan. Siinä mennään ojasta allikkoon” Rantala totesi MTV:n haastattelussa.
Dosentti Rantalan mukaan rakastumisen kemiassa on erotettava toisistaan ihastuminen ja pidemmän aikavälin kiintymys, jotka tapahtuvat aivoissa erillisinä, toisiinsa liittymättöminä prosesseina. Ihastumisen tarkoitus on Rantalan mukaan mahdollistaa parisuhteen muodostaminen ja kiintymyksen tarkoituksena ylläpitää suhdetta jälkeläisten hyväksi. Jos aivojen toimintaa häiritään kemiallisesti, seuraukset ovat arvaamattomia