Liikenneonnettomuudet

Serotoniini säätelee keskittymiskykyä. Niinpä mielialalääkkeinä käytetyt SSRI-aineet vaikuttavat tarkkaavaisuuteen ja keskittymiskykyyn. Vuonna 2013 julkaistussa Taiwanin kansallisia tilastoja koskevassa tutkimuksessa havaittiin bentsodiatsepiinien olevan vaarallisimpia. Myös SSRI:n ja trisyklisten eli yleisimmin käytettyjen masennuslääkkeiden käyttö moninkertaisti liikenneonnettomuuden riskin. Riski kasvoi sitä suuremmaksi, mitä enemmän lääkettä käytettiin. Neuroleptit eli psykoosilääkkeet eivät tässä tutkimuksessa lisänneet onnettomuusriskiä. Tutkijat kehottivat vakavasti harkitsemaan, sopivatko moottoriliikenne ja masennuslääkkeet yhteen.