Huimaus ja kaatuilu

Joka kolmas vanhus kaatuu pahasti ainakin kerran vuodessa. Vuosittain Suomessa noin 7 000 ikääntynyttä saa lonkkamurtuman, kymmenettuhannet saavat vakavia vammoja ja yli 1 000 ikäihmistä kuolee kaatumisen takia. Kolmasosa kotona asuvista ja yli puolet laitoksissa asuvista yli 65-vuotiaista kaatuu vuosittain ainakin kerran. Omassa kodissa asuville vaarallisia paikkoja ovat etenkin keittiö ja kylpyhuone. Kaatumista ehkäisee hyvä kunto, jota voi tukea liikunnalla ja terveellisellä ravinnolla.
Masennuslääkkeet lisäävät iäkkäiden ihmisten alttiutta kaatua. Coupland tutkijaryhmineen kartoitti 54 000 Ison-Britannian yli 65-vuotiaaan masennuslääkkeen käyttäjän kokemat sivuvaikutukset vuosilta 1996–2008. Vertailuryhmänä oli samanikäisiä masentuneita, jotka eivät käyttäneet lääkitystä. SSRI-aineiden käyttäjien kuolleisuus oli selvästi suurempi kuin lääkitsemättömillä masentuneilla. Vuosittain SSRI-ryhmässä kuoli yksi henkilö enemmän jokaista 28 lääkittyä kohti kuin lääkitsemättömien ryhmässä. Vuotuinen kuolleisuus lääkitsemättömillä oli 7.0 prosenttia ja lääkityillä 10.6 prosenttia. SSRI-aineiden käyttö lisäsi erityisesti juuri kaatumisen todennäköisyyttä. Se voi tässä ikäryhmässä aiheuttaa esim. kuolemaan johtavan murtuman.
Suomessa on kiinnitetty viime vuosina huomiota ikääntyneiden suuriin lääkemääriin ja niiden tuottamiin haittoihin. Lääkkeiden vähentämisen avulla on saatu hyviä tuloksia.