Masennuslääkkeiden haittavaikutukset

Masennuslääkkeinä käytetyillä aineilla on monenlaisia haittavaikutuksia. Yleisempiä ovat useimmille koituvat seksuaalisen elämän häiriöt. Seksuaalisen halun tai kyvyn vähentyminen tai katoaminen kokonaan lieneekin SSRI- aineiden selvin ja yleisin vaikutus. Osalla seksuaalisuus palautuu käytöstä luovuttaessa, osalla ei.

Haittavaikutukset ovat erilaisia eri henkilöillä. Haitat tulkitaan usein väärin osaksi masennusta, eikä masennuksen hoitoon käytetyn aineen vaikutukseksi.
Niistä puhutaan liian vähän. Siksi moni niistä kärsivä joutuu ihmettelyn ja epäuskon kohteeksi. Myös terveydenhuollossa.

Seuraavassa yleisimmin käytettyjen SSRI-aineiden tunnetuimpia haittavaikutuksia.

Serotoniini, jonka määrään aineilla vaikutetaan, osallistuu hyvin laaja-alaisesti kehon eri säätelytoimintoihin. Valtaosa sen reseptoreista eli serotoniinin vastaanottajista sijaitsee suolistossa. Serotoniinin määrää lisäävät aineet vaikuttavat kaikkiin serotoniinin vastaanottajiin, ei pelkästään aivoissa oleviin kohdealueisiin. Siten SSRI-aineet muuttavat koko kehon toimintaa epänormaaliksi.
SSRI-aineiden käyttö säätää koko kehon serotoniinitason poikkeuksellisen korkeaksi. Keho pyrkii sopeutumaan epänormaaliin tilaan mm. vähentämällä omaa serotoniinin tuotantoaan.
Kun SSRI:n käyttö lopetetaan, keho joutuu uuden haasteen eteen, koska serotoniinia ei enää olekaan ylen määrin. Tämän käyttäjä kokee vieroitusoireina. Silloin kyseessä on serotoniinin puutos. Tila ei välttämättä korjaannu enää serotoniinia lisäävällä lääkityksellä.
Luotettava tiedon lähde yleensäkin lääkkeiden vaikutuksista on psykiatrian professori Healeyn perustama Rxisk.org sivusto.

Pitkäaikainen seksuaalielämän häiriö: