Mitä ja kenelle?

Tilaisuudessa katsomme avoimen dialogin hoitomallista kertovan englanninkielisen dokumenttielokuvan (kesto noin 1 h 15 min), jonka jälkeen vuorossa on keskustelua.

Keskustelun alustaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vastaava psykologi Elina Löhönen.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille.

Aika ja paikka

Lauantaina 17.11. klo 12-15

Tampereen yliopiston kirjasto, Väinö Linna -sali

Kalevantie 5, Tampere

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/192326474909552/

Järjestäjä: Tarpeenmukainen hoito ry

Miksi avointa dialogia?

Tornion seudulla kehitetty avoin dialogi on tuottanut psykoosihoidossa länsimaiden parhaita hoitotuloksia. Avoimen dialogin hoitomalli on  kuitenkin Suomessa heikosti tunnettu ja siksi haluamme lisätä keskustelua siitä. Miksi avoin dialogi ei ole yleistynyt?

Keroputaan hoitomallina tunnettu avoimen dialogin malli on dialogisuuteen suuntautuva perhe- ja verkostokeskeinen lähestymistapa elämänkriiseihin. Avoimessa dialogissa potilasta ja hänen läheisiään kuunnellaan aidosti.

Tuore tutkimus osoitti Tornion seudulla hoitoon tulleiden tarvitsevan muita vähemmän työkyvyttömyyseläkkeitä, sairaalahoitoa, mielenterveystoimiston palveluja sekä psykoosilääkkeitä. Avoimen dialogin lähestymistavan edut tavanomaiseen biolääketieteelliseen hoitomalliin nähden ovat tutkimusten valossa kiistattomat.

Tervetuloa!

1 KOMMENTTI

  1. Biolääketieteen koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Biolääketieteen koulutusohjelmasta valmistunut maisteri ymmärtää sairauksien taustat molekyylitasolla (vahva biokemian ja molekyylibiologian osaaminen). Osaa yhdistää solu- ja molekyylitason tapahtumat elinten ja kehon muutoksiin (anatomia, fysiologian, histologian ja tautiopin osaaminen). Opinnoissa perehdytään biologiaan ja fysiologiaan, solu- ja molekyylitason mekanismeihin, lääkeaineisiin ja niiden vaikutusmekanismeihin, perinnöllisyystieteeseen ja bioinformatiikkaan. Ihmisen terveyteen ja sairauksiin liittyvät näkökulmat ovat keskeisiä opetuksessa. Laboratoriotöissä tutustut opittavaan aiheeseen muun muassa käyttämällä ihmisen soluviljelmiä ja proteiini-, DNA- ja RNA- tutkimusmenetelmiä.

    Jos olisin nuorempi, saattaisin kiinnostua biolääketieteestä. Sitä psykiatriassa tarvitaan yhteistyössä avoimen dialogin kanssa. Biokemia tutkii elävää ainesta. Epäorgaaninen kemia kuollutta.

JÄTÄ VASTAUS